top of page

Waardegerichte actie

Handel naar wat echt belangrijk is

In het derde gesprek richten we ons op het nemen van waardevolle acties die aansluiten bij jouw diepste waarden en overtuigingen. De houten figuren en symbolen helpen om deze waarden tastbaar te maken en te integreren in jouw dagelijks leven. We onderzoeken hoe je op een authentieke en betekenisvolle manier stappen kunt zetten richting jouw doelen, waardoor je meer voldoening en plezier ervaart.

Het nemen van waardegerichte acties betekent dat je niet alleen streeft naar het bereiken van doelen, maar ook dat je leeft in overeenstemming met je persoonlijke waarden. Dit geeft je leven meer diepte en betekenis. Door je acties te baseren op wat je echt belangrijk vindt, zorg je ervoor dat je vooruitgang niet alleen succesvol, maar ook bevredigend is. Samen zullen we ervoor zorgen dat elke stap die je neemt resonantie heeft met je kernwaarden.                    

Moed betekent je angst voelen
en toch je hart volgen.

Waardegerichte actie.JPG

Waar maakt jouw hart een sprongetje van?

bottom of page